Pandemin har fått följder både för avtalstecknande och sysselsättning. Det är ett par av de faktorer som analyseras i rapporten.