Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva de olika typer av kollektivavtal som tecknas samt själva förhandlingsprocessen i termer av förhandlingsnivåer respektive partskonstellationer. Områden som antagligen är oklara och svårbegripliga för många. Avsikten är att visa på den komplexitet som karaktäriserar avtalsförhandlingarna, där strukturen ofta är allt annat än enhetlig eller lättförståelig. Rapporten avslutas med en närmare beskrivning av löneavtalens konstruktioner.