Avsikten med rapporten är att uppdatera en del av det som stod i den årsrapport som publicerades i februari, men också att borra djupare i några frågor.