Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Statistiken samlas in en gång om året. I privat sektor och staten i september och för kommuner och regioner i november. Statistiken är därför känslig för när lönerevisioner sker och jämförelser från ett år till ett annat bör göras med försiktighet.

Genomsnittslöner i Sverige

Så här ser statistiken ut för genomsnittslöner i Sverige 2021.

SektorGenomsnittslön
Samtliga sektorer37 100
Privat sektor37 600
Arbetare29 900
Tjänstemän46 000
Offentlig sektor35 800
Kommuner33 000
Regioner40 200
Staten40 500

Så fördelar sig lönerna

I diagrammet ser man hur lönerna fördelar sig över alla anställda med genomsnittslönen och medianlönen markerade. Medianlönen år 2021 var 33 200 kronor. P10 var 24 400 kronor och P90 53 000 kronor. Löner över 80 000 kronor har samlats i stapeln för 80 000 av diagramtekniska skäl.

Lönespridning

Den tiondel av svenskarna som har högst lön har minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst lön. Det kan man se om man studerar lönespridningen. I ett internationellt sammanhang har Sverige en låg lönespridning. På länken nedan kan du läsa mer om lönespridningen.

Länkar:

Lönespridning

Mer om statistiken

Lönestrukturstatistiken följer indelningen i Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.  Yrken grupperas i fyra nivåer där den första innehåller 10 yrkesområden och den fjärde och mest finfördelade innehåller 429 yrken. Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå.  I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.

Dokument:

Skillnad mellan lön och inkomst (pdf)

Länkar:

Löneskillnaden mellan kvinnor och män

Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB

Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB

Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet

Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

   08-545 292 42  |  070-751 74 53