Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män gäller statistiken för 2021. Ladda ner den här

Skillnad mellan sektorerna

Den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Det bidrar också till att löneskillnaden är olika stor i olika sektorer. Störst är den i regionerna och minst i kommunerna.

Genomsnittslöner 2021

SektorKvinnorMänTotaltSkillnad
i procent
Samtliga sektorer35 100 39 000 37 100 9,9
Privat sektor 35 30039 200 37 600 9,9
Arbetare27 700 31 100 29 900 10,9
Tjänstemän41 80049 40046 00015,3
Offentlig sektor34 90038 00035 800 8,2
Kommuner32 900 33 400 33 0001,5
Regioner38 300 46 600 40 20017,8
Staten39 500 41 700 40 500 5,3

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ökar nu för första gången sedan 2007. År 2021 var kvinnors lön i genomsnitt 90,1 procent av mäns. Sedan år 2005 har kvinnors löner ökat med i genomsnitt 3,9 procent per år. Motsvarande ökning för männen är 3,2 procent.

Utveckling av löneskillnaden

I ett så kallat bubbeldiagram kan man se hur kvinnor och män fördelar sig på olika yrken. Cirklarnas storlek visar hur många som arbetar i yrket och läget i förhållande till 100-procentslinjen visar hur stor löneskillnaden är. Cirklar under linjen visar att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män i yrket och tvärt om.

I diagrammet ovan finns några exempel på yrken. För att utforska diagrammet närmare finns det ett interaktivt diagram som också visar läget olika år. Följ länken för att se det interaktiva diagrammet.

Oförklarad löneskillnad

Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,5 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. Det är emellertid inte ett mått på diskriminering utan en skillnad som är oförklarad i statistisk mening.

Skillnad mellan lön och inkomst

Medlingsinstitutet analyserar löner och löneskillnader. Det ska inte förväxlas med inkomstskillnader.

I ett faktablad förklarar vi skillnaden mellan lön och inkomst och hur löneskillnaden mellan kvinnor och män varierar beroende på vilket mått man använder.

Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

Fråga mig om statistiken om löneskillnader

   08-545 292 42  |  070-751 74 53