Förlorade arbetsdagar är det internationellt vedertagna sättet att mäta konflikter på arbetsmarknaden. Enbart ett varsel kan i sig ställa till med stor skada för den varslade arbetsgivaren, men det gör inget avtryck i statistiken. I Medlingsinstitutets årsrapport finns en noggrannare genomgång av varsel och konflikter det gångna året.

Förlorade arbetsdagar i Sverige på grund av stridsåtgärder:

Sedan 2010 har antalet förlorade arbetsdagar inte överstigit 40 000 något år. 2020 gick inte en enda arbetsdag förlorad och 2021 förlorades endast 11 dagar på grund av arbetsmarknadskonflikter.

Förlorade arbetsdagar i Sverige, Danmark, Norge och Finland (genomsnitt 2010-2020)

Konflikter i nordiska grannländer 2010-2020

Källa: Medlingsinstitutet, Danmarks Statistik, Statistisk Sentralbyrå (Norge) och Statistikcentralen (Finland)

Den internationella konfliktstatistiken är av ojämn kvalitet och mäts på olika sätt, så det är vanskligt att göra en jämförelse. I de nordiska länderna är dock statistiken mer jämförbar. Ett genomsnitt av åren 2010-2020 visar att Sverige har betydligt färre förlorade arbetsdagar än de nordiska grannländerna – trots att arbetsmarknaden är betydligt större.

Dokument