Medlare i lokala tvister

I lokala tvister tillsätts medlare oftast när fackförbund med hot om stridsåtgärder ställer krav på enskilda arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Nedanstående personer medlar i lokala tvister:

 • Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist, är medlare i Stockholms, Gotlands, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.
 • Karl Glimnell, tidigare rådman, medlar i Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.
 • Ralf G Larsson, tidigare hovrättspresident, är medlare i Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län.
 • Carl Rydeman, tidigare hyresråd, medlar i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Medlare i förbundsförhandlingar

I de flesta fall rör det sig om medling i förhandlingar om rikstäckande branschavtal, men det kan också röra sig om tvister om företagsavtal där förbundsparter är inblandade. Här listas alla de som har haft medlingsuppdrag för Medlingsinstitutet från 2014 och framåt (avlidna personer har dock tagits bort).

 • Jan Peter Duker Tidigare vd i arbetsgivarorganisationen Arbio och därefter vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv. Första medlingen 2012.
 • Göran Ekström Tidigare statssekreterare, överdirektör vid Tullverket, tf landshövding i Södermanland och generaldirektör vid Arbetsgivarverket. Första medlingen 2012.
 • Claes Ennerberg Tidigare chefsjurist på Almega. Första medlingen 2015.
 • Kurt Eriksson Tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet. Fast medlare. Ledamot av Arbetsdomstolen. Första medlingen 2004.
 • Malte Eriksson Tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet. Första medlingen 2010.
 • Cecilia Fahlberg Pihlgren Tidigare ordförande i fackförbundet Unionen. Första medlingen 2017.
 • Anders Ferbe Tidigare ordförande i IF Metall. Första medlingen 2023.
 • Anders Forsberg Tidigare riksdagsöverdirektör och förbundsordförande i Jusek. Första medlingen 1998.
 • Lenita Granlund Tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal. Första medlingen 2021.
 • Göran Gräslund Tidigare generaldirektör på Datainspektionen. Första medlingen 2010.
 • Anders Hammarbäck Tidigare förhandlingschef på fackförbundet Vision. Första medlingen 2016.
 • Olle Hammarström Civilekonom, tidigare anställd vid bland annat Industridepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF). Första medlingen 2001.
 • Bengt Huldt Tidigare vd för Stål- och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek. Första medlingen 2012.
 • Stefan Hult Tidigare bland annat departementsråd och planeringschef vid Arbetsmarknadsdepartementet. Första medlingen 2019.
 • Inger Jonasdotter Tidigare förhandlare på Almega och branschansvarig för Almega serviceentreprenörerna. Första medlingen 2016.
 • Åsa Kjellberg Kahn Tidigare förhandlingschef på Installatörsföretagen. Ledamot i Medlingsinstitutets insynsråd. Första medlingen 2020.
 • Gerald Lindberg Tidigare bland annat andre ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Första medlingen 2023.
 • Anders Lindström Tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet och chef för Sjöfartsverket. Generaldirektör Medlingsinstitutet 2000-2005. Första medlingen 2007.
 • Ella Niia Tidigare ordförande för Hotell- och restaurangfacket. Första medlingen 2016.
 • Anders Norberg Tidigare bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund. Första medlingen 2020.
 • Sture Nordh Tidigare bland annat ordförande för SKTF och TCO. Första medlingen 2016.
 • Katarina Novak Tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet och utredningschef på Medlingsinstitutet. Första medlingen 2016.
 • Christina Nygårdh Tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer. Första medlingen 2010.
 • Leif Ohlsson Tidigare ordförande för Industrifacket och vice förbundsordförande och förhandlingschef för IF Metall. Första medlingen 2010.
 • Erland Olauson Tidigare LO:s förste vice ordförande, avtalssekreterare och chefsjurist. Ledamot i Medlingsinstitutets insynsråd. Första medlingen 2010.
 • Christina Rogestam Tidigare bland annat riksdagsledamot (C) och generaldirektör för Invandrarverket. Första medlingen 2004.
 • Sverker Rudeberg Tidigare ansvarig för avtalsfrågor på Svenskt Näringsliv. Första medlingen 2020.
 • Gunilla Runnquist Tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet. Första medlingen 2007.
 • Gunnar Samuelsson Tidigare bland annat chef för Förlikningsmannaexpeditionen. Första medlingen 1980.
 • Robert Schön Tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna. Första medlingen 2020.
 • Jan Sjölin Tidigare avtalsombudsman i fackförbundet Kommunal. Första medlingen 2004.
 • Karl Olof Stenqvist Tidigare bland annat vice vd och förhandlingschef på Teknikföretagen. Första medlingen 2011.
 • Claes Stråth Tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet. Första medlingen 1994.
 • Hans Svensson Tidigare bland annat vd för Försäkringskasseförbundet, statssekreterare i Socialdepartementet och opartisk ordförande för den statliga samarbetskommittén 2001-2018. Första medlingen 2000.
 • Ronny Wenngren Tidigare förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. Första medlingen 2020.
 • Torgny Wännström Tidigare vd för AFA Försäkring. Första medlingen 2010.
 • Inger Örtendahl (Ohlsson) Tidigare bland annat ordförande för Vårdförbundet och TCO. Första medlingen 2007.

Dokument

Avtalsrörelse – så går det till (pdf)

Länkar

Lista över aktuella ärenden där Medlingsinstitutet har utsett medlare