Nyheter

Piktogram som illustrerar begreppet lön
Lönerna ökar med drygt 4 procent
alt=""
Vinstandelen minskar i industrin
Goda utsikter för reallöneökningar

Publikationer

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2024
Alt=""
Löneläget mars 2024