Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Publicering av årsrapporten för år 2020

Övrigt

På tisdag den 27 april publiceras Medlingsinstitutets årsrapport på webbplatsen. Rapporten presenteras närmare i en webbkonferens på Youtube klockan 10-12 samma dag.

Avtal klart med trähusföretag

Avtal

GS-facket drar tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder mot Annahus-Tunastugan sedan parterna tecknat kollektivavtal.

Medling om kollektivavtal med trähusföretag

Medling

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med Annahus-Tunastugan i Alunda utanför Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Löner

Pressmeddelande

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed den lägsta som hittills uppmätts för ett enskilt år.

Vi finns på Youtube

Övrigt

Presentationer av rapporten om löneskillnader och om löneutveckling finns på Youtube, liksom flera av våra konferenser.

Inga strejkdagar trots stor avtalsrörelse 2020

Övrigt

Pressmeddelande

Under år 2020 gick inte en enda arbetsdag förlorad på grund av strejk eller lockout, varken i avtalsrörelsen eller i andra sammanhang. Det har inte inträffat förut.

En försmak av årsrapporten

Övrigt

Pressmeddelande

Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2020” kommer i år i slutet av april men redan på fredag den 19 februari lägger vi ut en försmak av innehållet på Youtube.

Taxikonflikt avblåst

Avtal

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och fackförbundet Transport har tecknat ett nytt kollektivavtal. De varslade stridsåtgärderna återkallas.

Medlare utsedda i förhandling om taxiavtal

Medling

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Sverker Rudeberg och Lenita Granlund, att medla i arbetstvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareorganisation i tvisten om ett nytt kollektivavtal.