Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Stridsåtgärder är en del av modellen

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Att vidta stridsåtgärder mot en arbetsgivare är utmanande, trots en bred uppslutning från andra fackförbund. I slutändan är det den enskilda arbetstagaren som ska våga och vilja strejka mot sin arbetsgivare. Det är ingen självklarhet i ett land med så få konflikter som i Sverige. Men detta instrument måste finnas i en arbetsmarknadsmodell som inte kräver lagstadgade löner. Det skriver GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Europeiska minimilöner slår inflationen

Lönestatistik

Satsningar på att höja de lagstadgade minimilönerna är en av orsakerna till att löneökningstakten är högre i euroområdet än i Sverige de senaste kvartalen. Läs mer

Detta är avtalsrörelsen 2024

Kollektivavtal

Lönebildning

En dryg miljon anställda, främst i regioner och kommuner, ska få nya kollektivavtal nästa år. Här gör vi en kort genomgång av avtalsrörelsen 2024. Läs mer

Löneökningarna närmar sig inflationstakten

Lönestatistik

Hur lönerna faktiskt utvecklas i Sverige är ovanligt svårbedömt på grund av utdragna lokala löneförhandlingar, särskilt i offentlig sektor. Enligt preliminära uppgifter, som inte inkluderar retroaktiv lön, steg lönerna i hela ekonomin med 3,5 procent i augusti. Med hjälp av en modellskattning som tar hänsyn till retroaktiv lön förväntas ökningen bli 4 procent. Läs mer

Parterna har förmåga att hitta en väg framåt

GD:s blogg

Kollektivavtal

Lönebildning

Medling och konflikt

Även om det uppstod en del tvister om den närmare innebörden av märket för det andra avtalsåret, när det gäller LO-förbundens låglönesatsning, visar årets avtalsrörelse på parternas förmåga att hitta en väg framåt. Vid en internationell jämförelse är det extra tydligt. Regeringar i andra länder försöker lösa ett problem, minskande köpkraft för de med låga löner, men gör det på bekostnad av människors möjlighet att påverka sin egen ekonomiska situation och urholkar dessutom kollektivavtalens värde för stora grupper. Läs mer