Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Fortsatt hög organisering på arbetsmarknaden

Kollektivavtal

Lönebildning

Andelen anställda som omfattas av kollektivavtal ligger sedan flera år på omkring 90 procent. Ungefär lika hög är organisationsgraden bland arbetsgivarna. Den fackliga organisationsgraden har stabiliserats på närmare 70 procent, men med ökade skillnader mellan tjänstemän och arbetare.

Det som avgör är hur lönebildningen fungerar 

GD:s blogg

Lönebildning

I många länder behöver hela samhällsekonomin kylas ned för att löneökningarna inte ska bli så stora att de bidrar till en förhöjd inflationstakt. I Sverige, med en väl fungerande samordnad lönebildning, är det möjligt att anpassa löneökningstakten till vad som ger långsiktigt ökade reallöner, utan att behöva göra en lika stor nedkylning av ekonomin. Det skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg.

Hängavtal – en genomgång

Kollektivavtal

Under 2022 tecknades 2 280 nya hängavtal och totalt under förra året fanns det cirka 66 000 hängavtalsanslutningar. Det är något färre än under 2021.

Medlemsutvecklingen hos arbetsmarknadens organisationer

Kollektivavtal

Lönebildning

Antalet medlemmar i arbetsgivarorganisationerna inom Svenskt Näringsliv fortsatte att öka under fjolåret. Samtidigt minskade antalet yrkesaktiva medlemmar inom LO, TCO och Saco. Det var framför allt LO:s förbund som fick färre medlemmar medan flera av TCO:s och Saco:s förbund hade en positiv medlemsutveckling under 2022.

Medling om krav på ITF-avtal med fartyg  i Uddevalla hamn

Medling och konflikt

Seko kräver ITF-avtal med fartyget Bonette (Marshallöarna) som för närvarande ligger i Uddevalla Hamn och varslar om stridsåtgärder. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Vem har avtal med vem?

Kollektivavtal

Lönebildning

Under förra året tecknades flera nya huvudavtal och uppdaterade omställningsavtal på svensk arbetsmarknad. Men vem har avtal med vem? Vi reder ut.

Konflikter på svensk arbetsmarknad

Medling och konflikt

Under 2022 bröt stridsåtgärder ut i två förbundsförhandlingar och sammantaget förlorades drygt 5 200 arbetsdagar i dessa konflikter. I endast ett fall förlorades arbetsdagar i samband med tvister på lokal nivå.

Medling om krav på kollektivavtal med städföretag

Medling och konflikt

Göteborgs Lokala Samorganisation (SAC Syndikalisterna) kräver kollektivavtal med städföretaget Boleva AB i Göteborg och varslar om bl. a. strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Avtalsrörelsen – månad för månad

Kollektivavtal

Lönebildning

Mars är den mest intensiva månaden i årets avtalsrörelse, både när det gäller antalet avtal som ska omförhandlas och andelen anställda som berörs. Bland annat löper de flesta av industrins avtal ut den sista mars. Men det händer mera under avtalsåret.