Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Medling

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign i Ösmo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Störningar i e-posten

Övrigt

Medlingsinstitutet har för närvarande störningar i den ingående e-posten.

Solpanelföretag tecknar kollektivavtal

Övrigt

Svenska Solpanelmontage AB har tecknat för branschen gällande kollektivavtal och Svenska Elektrikerförbundet drar därmed tillbaka sitt varsel om stridsåtgärder.

Löneutvecklingen till och med augusti 2021

Löner

Pressmeddelande

Under månaderna januari till och med augusti ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik från Medlingsinstitutet.

Problem med e-posten

Övrigt

Medlingsinstitutets har för tillfället problem med ingående e-post.

Pandemins följder för ekonomi och lönebildning

Övrigt

Pressmeddelande

Sverige hör till de länder som kommit längst i sin ekonomiska återhämtning efter pandemin. Det visar en internationell jämförelse som Medlingsinstitutet har gjort. Fack och arbetsgivarorganisationer i de flesta av de jämförda länderna har aktivt bidragit till hanteringen av pandemins följder.

Medling om varsel mot solpanelsföretag

Medling

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med solpanelsföretaget Svenska solpanelmontage i Göteborg och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger tvisten.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Löner

Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.