Nyhetsarkiv

Här hittar du de senaste nyheterna från Medlingsinstitutet. Vi har även ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden (med undantag för juli) och som innehåller ett urval av våra nyheter. Prenumerera på nyhetsbrevet här (extern länk via Get a Newsletter).

Så många arbetsdagar förlorades 2023

Medling och konflikt

Drygt 3 900 arbetsdagar förlorades i konflikter på svensk arbetsmarknad under 2023. Trots en omfattande avtalsrörelse utlöstes stridsåtgärder i endast en tvist. Stridsåtgärder bröt ut i fyra lokala tvister, där nästan samtliga arbetsdagar förlorades i konflikten på Tesla. Dessutom utbröt en vild strejk på pendeltågen i Stockholm. Läs mer

Sverige fredligast i Norden

Medling och konflikt

Trots att Sverige har den största arbetsmarknaden har vi väsentligt lägre konfliktsiffror än våra nordiska grannländer. Allra flest förlorade arbetsdagar har Finland. Läs mer

Modellen klarade testet

GD:s blogg

Lönebildning

Varje ny avtalsrörelse har sedan Industriavtalets tillkomst 1997 setts som ett test av den nuvarande lönebildningsmodellen. Parterna har ofta hävdat att ”det aldrig varit svårare ännu”. Men med 2023 års erfarenheter i bagaget hävdar jag att modellen aldrig har testats fullt ut förrän just förra året, skriver Medlingsinstitutets GD Irene Wennemo i ett blogginlägg. Läs mer

Löneskillnaden beräknas på nytt

Lönestatistik

Medlingsinstitutet kommer så snart det är möjligt att uppdatera rapporterna om löneskillnaden mellan kvinnor och män för åren 2021 och 2022 med anledning av ett statistikfel i siffrorna från Arbetsgivarverket. Läs mer

Reallönerna stiger

Lönestatistik

Lönerna ökade med 4,3 procent i november jämfört med samma månad förra året. Konsumentpriserna exklusive boräntor ökade med 3,6 procent, vilket innebär att reallönerna steg med 0,7 procent. Det är den snabbaste stärkningen av löntagarnas köpkraft sedan juli 2021. Läs mer

Varsel från arkivet ska ge nya insikter

Medling och konflikt

Vem, när och varför lägger man varsel om stridsåtgärder och vilka konsekvenser får det? Dessa frågor ska forskare vid Uppsala universitet svara på med hjälp av Medlingsinstitutets arkiv. Läs mer

Ett efterlängtat besked

GD:s blogg

Lönestatistik

Osäkerheten var stor in i det sista. Men Medlingsinstitutets nya regleringsbrev lever upp till förväntningarna, konstaterar GD Irene Wennemo i månadens blogginlägg. Nu ser myndigheten fram emot att bidra med nya insikter om jämställdhetsutvecklingen på svensk arbetsmarknad. Läs mer

Nu undersöker vi inkomstskillnader igen

Lönestatistik

Medlingsinstitutet får förnyat uppdrag från regeringen att studera inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Årets rapport gör det möjligt att analysera hur inkomsterna utvecklats över tid. Läs mer

Långsiktigt samspel mellan lönebildning och samhällsekonomi

Lönebildning

Lönestatistik

Samhällsekonomin har utvecklats väl de senaste 25 åren, även i ett internationellt perspektiv. Exporten och sysselsättningen har stigit medan inflation dämpats, i linje med den modell för lönebildningen som fack och arbetsgivare inom industrin enades om 1997. Läs mer