Nyhetsarkiv

Här finns nyheter från Medlingsinstitutet sedan 2017. Äldre pressmeddelanden finns i vårt externa pressrum hos Pressmachine.

Löneutvecklingen till och med oktober 2021

Löner

Pressmeddelande

Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Medlingsinstitutet i sociala medier

Övrigt

På Medlingsinstitutets Youtubekanal reflekterar Irene Wennemo över året som gick och året som kommer. Där finns också äldre inslag från konferenser och annat.

Ändrade öppettider

Övrigt

Onsdag den 8 december 2021 är Medlingsinstitutets kontor bemannat mellan klockan 14 och 16. Normal öppettid är 9-11.

Löneutvecklingen till och med september 2021

Löner

Pressmeddelande

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent.

Vi finns på Youtube

Övrigt

Presentationer av rapporten om löneskillnader och om löneutveckling finns på Youtube, liksom flera av våra konferenser.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Medling

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Lisö El & Ljusdesign i Ösmo och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Störningar i e-posten

Övrigt

Medlingsinstitutet har för närvarande störningar i den ingående e-posten.