Nyheter

Medlare utsedda i tvist om avtal för kabinpersonal
Piktogram som visar medling mellan fack och arbetsgivare
Medlingsinstitutets uppgifter vid krig eller krigsfara
Vad räknas i konfliktstatistiken?

Publikationer

Alt=""
Årsrapport för 2023
Alt=""
Årsrapport för 2022