Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Årsrapport för 2019

Avtalsrörelse?! Hur går det till?

Löneskillnaden år 2018

Alla publikationer

100 år av medling i Sverige

Avtalsrörelse?! Hur går det till?

Collective agreements and minimum wages

Omslagsbild evigt ung svensk modell

Evigt ung svensk modell?

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal

Omslag till häftet "Lön för mödan"

Lön för mödan

Omslaget till Lönebildning och jämställdhet

Lönebildning och jämställdhet

Löneskillnaden år 2018

Löneutvecklingen i Sverige

Nio perspektiv på jämställdhet

Röster om lönebildning och medling

Tretton perspektiv på lönebildningen

Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".

Yrke lön och kön

Årsrapport för 2019