Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Tidigare årgångar av våra årsrapporter går att ladda ned här. Tidigare årgångar av våra löneskillnadsrapporter går att ladda ned här.


Löneutvecklingen i Sverige (endast PDF)

Avtalsrörelse?! Hur går det till? (endast PDF)

Löneskillnaden år 2018

Alla publikationer

Löneutvecklingen i Sverige (endast PDF)

Nio perspektiv på jämställdhet (endast PDF)

Röster om lönebildning och medling (endast PDF)

Omslaget till Lönebildning och jämställdhet

Lönebildning och jämställdhet

Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal (endast PDF)

100 år av medling i Sverige

Tretton perspektiv på lönebildningen (endast PDF)

Omslag till häftet "Lön för mödan"

Lön för mödan

Avtalsrörelse?! Hur går det till? (endast PDF)

Omslaget på årsrapporten för 2018

Årsrapport för 2018

Löneskillnaden år 2018

Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".

Yrke lön och kön

Omslagsbild evigt ung svensk modell

Evigt ung svensk modell?