Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Alt=""
Kollektivavtal – Vilka tecknar avtalen och hur är löneavtalen konstruerade?
Årsrapport för 2022

Alla publikationer

alt=""
100 år av medling i Sverige
alt=""
Avtalsrörelse – så går det till
alt=""
Collective agreements and minimum wages
alt=""
Ekonomi och lönebildning under pandemin
Omslagsbild evigt ung svensk modell
Evigt ung svensk modell?
alt=""
Gender pay gap 2021
Kollektivavtal – Vilka tecknar avtalen och hur är löneavtalen konstruerade?
alt=""
Kollektivavtalen och de lägsta lönerna
alt=""
Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal
alt=""
Kvinnors och mäns löner yrke för yrke 2004
alt=""
Lagstadgade minimilöner i Europa
Omslag till häftet "Lön för mödan"
Lön för mödan
Omslaget till Lönebildning och jämställdhet
Lönebildning och jämställdhet
alt=""
Löner i Sverige och internationellt
alt=""
Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021
alt=""
Löneskillnaden år 2008
alt=""
Löneskillnaden år 2009
alt=""
Löneskillnaden år 2010
alt=""
Löneskillnaden år 2011
alt=""
Löneskillnaden år 2012
alt=""
Löneskillnaden år 2013
alt=""
Löneskillnaden år 2014
Löneskillnaden år 2015
alt=""
Löneskillnaden år 2016
alt=""
Löneskillnaden år 2017
alt=""
Löneskillnaden år 2018
alt=""
Löneskillnaden år 2019
alt=""
Löneskillnaden år 2020
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m augusti 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m september 2022
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. december 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. oktober 2022
alt=""
Löneutvecklingen t.o.m. juli 2022
alt=""
Löneutvecklingen t.o.m. juni 2022
alt=""
Nio perspektiv på jämställdhet
alt=""
Pandemin och korttidsarbetet
alt=""
Pandemin och löneutvecklingen
alt=""
Röster om lönebildning och medling
alt=""
Tretton perspektiv på lönebildningen
Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".
Yrke lön och kön
alt=""
Årsrapport för 2001
alt=""
Årsrapport för 2002
alt=""
Årsrapport för 2003
alt=""
Årsrapport för 2004
alt=""
Årsrapport för 2005
alt=""
Årsrapport för 2006
alt=""
Årsrapport för 2007
alt=""
Årsrapport för 2008
alt=""
Årsrapport för 2009
Omslag till årsrapporten för år 2010
Årsrapport för 2010
Omslage titll årsrapporten för 2011
Årsrapport för 2011
Omslaget till årsrapporten för år 2013
Årsrapport för 2012
alt=""
Årsrapport för 2013
Omslaget till årsrapporten för år 2014
Årsrapport för 2014
alt=""
Årsrapport för 2015
Omslaget till årsrapporten för 2016
Årsrapport för 2016
Omsöag toill årsrapporten för 2017
Årsrapport för 2017
Omslaget på årsrapporten för 2018
Årsrapport för 2018
alt=""
Årsrapport för 2019
alt=""
Årsrapport för 2020
alt=""
Årsrapport för 2021
Alt=""
Årsrapport för 2022