Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m september 2022

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m augusti 2022

Alla publikationer

100 år av medling i Sverige

Avtalsrörelse – så går det till

Collective agreements and minimum wages

Ekonomi och lönebildning under pandemin

Omslagsbild evigt ung svensk modell

Evigt ung svensk modell?

Gender pay gap 2021

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal

Kvinnors och mäns löner yrke för yrke 2004

Lagstadgade minimilöner i Europa

Omslag till häftet "Lön för mödan"

Lön för mödan

Omslaget till Lönebildning och jämställdhet

Lönebildning och jämställdhet

Löner i Sverige och internationellt

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

Löneskillnaden år 2008

Löneskillnaden år 2009

Löneskillnaden år 2010

Löneskillnaden år 2011

Löneskillnaden år 2012

Löneskillnaden år 2013

Löneskillnaden år 2014

Löneskillnaden år 2015

Löneskillnaden år 2016

Löneskillnaden år 2017

Löneskillnaden år 2018

Löneskillnaden år 2019

Löneskillnaden år 2020

Löneutvecklingen i Sverige

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m augusti 2022

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m september 2022

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2022

Löneutvecklingen t.o.m. juli 2022

Löneutvecklingen t.o.m. juni 2022

Nio perspektiv på jämställdhet

Pandemin och korttidsarbetet

Pandemin och löneutvecklingen

Röster om lönebildning och medling

Tretton perspektiv på lönebildningen

Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".

Yrke lön och kön

Årsrapport för 2001

Årsrapport för 2002

Årsrapport för 2003

Årsrapport för 2004

Årsrapport för 2005

Årsrapport för 2006

Årsrapport för 2007

Årsrapport för 2008

Årsrapport för 2009

Omslag till årsrapporten för år 2010

Årsrapport för 2010

Omslage titll årsrapporten för 2011

Årsrapport för 2011

Omslaget till årsrapporten för år 2013

Årsrapport för 2012

Årsrapport för 2013

Omslaget till årsrapporten för år 2014

Årsrapport för 2014

Årsrapport för 2015

Omslaget till årsrapporten för 2016

Årsrapport för 2016

Omsöag toill årsrapporten för 2017

Årsrapport för 2017

Omslaget på årsrapporten för 2018

Årsrapport för 2018

Årsrapport för 2019

Årsrapport för 2020

Årsrapport för 2021