Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Alt=""
Årsrapport för 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2023

Alla publikationer

Alt=""
Årsrapport för 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2023
Alt=""
Löneutvecklingen t.o.m. oktober 2023
Alt=""
Löneläget december 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. september 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. augusti 2023
Alt=""
Löneläget oktober 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. juli 2023
Alt=""
Different collective agreements
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. juni 2023
Alt=""
Gender pay gap 2022
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. april 2023
Alt=""
Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2022
Alt=""
Inkomstskillnader mellan kvinnor och män
Alt=""
The Swedish model and collective agreements
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. mars 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2023
Alt=""
Medlingsinstitutet – en marknadsmyndighet?
Kollektivavtal – Vilka tecknar avtalen och hur är löneavtalen konstruerade?
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. december 2022
Alt=""
Årsrapport för 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. oktober 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m september 2022
alt=""
Avtalsrörelse – så går det till
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m augusti 2022
alt=""
Löner i Sverige och internationellt
alt=""
Gender pay gap 2021
alt=""
Lagstadgade minimilöner i Europa
alt=""
Löneutvecklingen t.o.m. juli 2022
alt=""
Löneutvecklingen t.o.m. juni 2022
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2022
alt=""
Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021
alt=""
Årsrapport för 2021
alt=""
Ekonomi och lönebildning under pandemin
alt=""
Löneskillnaden år 2020
alt=""
Årsrapport för 2020
alt=""
Pandemin och korttidsarbetet
alt=""
Pandemin och löneutvecklingen
alt=""
Löneskillnaden år 2019
alt=""
Årsrapport för 2019
alt=""
Collective agreements and minimum wages
alt=""
Kollektivavtalen och de lägsta lönerna
alt=""
Löneutvecklingen i Sverige
alt=""
Nio perspektiv på jämställdhet
alt=""
Röster om lönebildning och medling
Omslaget till Lönebildning och jämställdhet
Lönebildning och jämställdhet
alt=""
Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal
alt=""
100 år av medling i Sverige
alt=""
Tretton perspektiv på lönebildningen
alt=""
Kvinnors och mäns löner yrke för yrke 2004
alt=""
Löneskillnaden år 2008
alt=""
Löneskillnaden år 2009
alt=""
Löneskillnaden år 2010
alt=""
Löneskillnaden år 2011
alt=""
Löneskillnaden år 2012
alt=""
Löneskillnaden år 2013
alt=""
Löneskillnaden år 2014
Löneskillnaden år 2015
alt=""
Årsrapport för 2005
alt=""
Årsrapport för 2004
alt=""
Årsrapport för 2003
alt=""
Årsrapport för 2002
alt=""
Årsrapport för 2001
alt=""
Årsrapport för 2007
alt=""
Årsrapport för 2006
Omslaget till årsrapporten för år 2014
Årsrapport för 2014
alt=""
Årsrapport för 2013
Omslaget till årsrapporten för år 2013
Årsrapport för 2012
Omslage titll årsrapporten för 2011
Årsrapport för 2011
Omslag till årsrapporten för år 2010
Årsrapport för 2010
alt=""
Årsrapport för 2009
alt=""
Årsrapport för 2008
alt=""
Årsrapport för 2015
Omslag till häftet "Lön för mödan"
Lön för mödan
Omsöag toill årsrapporten för 2017
Årsrapport för 2017
Omslaget till årsrapporten för 2016
Årsrapport för 2016
Omslaget på årsrapporten för 2018
Årsrapport för 2018
alt=""
Löneskillnaden år 2018
alt=""
Löneskillnaden år 2017
alt=""
Löneskillnaden år 2016
Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".
Yrke lön och kön
Omslagsbild evigt ung svensk modell
Evigt ung svensk modell?