Publikationer

Medlingsinstitutet utkommer regelbundet med rapporter. I årsrapporten beskrivs avtalsåret som gått och utvecklingen av bland annat konkurrenskraft, förhandlingar, konflikter och avtal. I en särskild rapport beskrivs löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Därutöver utkommer Medlingsinstitutet också med andra rapporter och publikationer.

Tidigare årgångar av våra årsrapporter går att ladda ned här. Tidigare årgångar av våra löneskillnadsrapporter går att ladda ned här.


Löneutvecklingen i Sverige

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Avtalsrörelse?! Hur går det till?

Löneskillnaden år 2018

Alla publikationer

100 år av medling i Sverige

Avtalsrörelse?! Hur går det till?

Omslagsbild evigt ung svensk modell

Evigt ung svensk modell?

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Konflikter mot arbetsgivare med kollektivavtal

Omslag till häftet "Lön för mödan"

Lön för mödan

Omslaget till Lönebildning och jämställdhet

Lönebildning och jämställdhet

Löneskillnaden år 2018

Löneutvecklingen i Sverige

Nio perspektiv på jämställdhet

Röster om lönebildning och medling

Tretton perspektiv på lönebildningen

Bild på omslaget på "Yrke lön och kön".

Yrke lön och kön

Omslaget på årsrapporten för 2018

Årsrapport för 2018