Nyheter från Medlingsinstitutet

Se upp med falska avsändare av e-post

Dekorativ bild. Landskap.

Anders Tiderman har avlidit

Medlingsinstitutet i sociala medier

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med november 2021

EU-kommissionär till vår konferens

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Ekonomi och lönebildning under pandemin

Löneskillnaden år 2020

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54