Kalender

Här hittar du planerade publiceringsdatum för Medlingsinstitutets statistik och rapporter samt seminarier och konferenser som vi arrangerar.

September 2023

Oktober 2023

Rapport: Löneläget oktober 2023

Premiär för vår nya rapport ”Löneläget” som ger en aktuell bild av svensk och internationell löneutveckling. Fokus ligger även på konkurrenskraften och konjunkturen. Läs mer

November 2023

December 2023