Kalender

Här hittar du planerade publiceringsdatum för Medlingsinstitutets statistik och rapporter samt seminarier och konferenser som vi arrangerar.

Februari 2024

April 2024

Maj 2024

Juni 2024

Statistikintressentmöte

Medlingsinstitutet bjuder in till intressentmöte med arbetsmarknadens parter och övriga statistikintressenter. Syftet är att sörja för regelbundna samråd med övriga statistikanvändare, vilket är en viktig del i Medlingsinstitutets roll som ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Läs mer

Juli 2024

Augusti 2024

September 2024

Oktober 2024