Kalender

Här hittar du planerade publiceringsdatum för Medlingsinstitutets rapporter och evenemang som vi är en del av eller arrangerar.

Maj 2022

Juni 2022

Statistiksamråd

Hilton, Guldgränd 8
Stockholm, 104 65 Sverige

Medlingsinstitutet bjuder vår och höst in till samråd med arbetsmarknadens parter och övriga statistikintressenter. Syftet är att ombesörja regelbundna samråd med övriga statistikanvändare, vilket är en viktig del i Medlingsinstitutets roll som ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.

Oktober 2022