Webbplatsen fungerar i alla vanligt förekommande webbläsare. På webbplatsen används cookies. Uppgifter om användare kodas så att det inte går att identifiera besökare på webbplatsen.

Vi strävar efter att webbplatsen ska uppfylla de tillgänglighetskrav som ställs i DOS-lagen. Vi anser att de kraven är delvis uppfyllda.

En del pdf-filer liksom till exempel vissa excelfiler uppfyller ännu inte kraven helt, men vi arbetar för att förbättra detta. Det gäller till exempel också det interaktiva diagrammet som visar könsfördelningen på arbetsmarknaden.

Webbplatsen är under ständig utveckling och vi är tacksamma för synpunkter, tips eller frågor. Hör också av dig om du anser att vi på någon punkt inte uppfyller lagens krav så ska vi försöka åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter när det gäller tillgänglighetsarbetet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Länkar

Cookies och integritet på mi.se

Kontakta oss för att rapportera brister i tillgänglighet

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning