Vid sidbesök sätter Vizzit en cookie till besökarens dator, som innehåller en unik teckenkombination innehållande bland annat en tidsstämpel. Syftet med denna cookie är att underlätta underhållsarbete och bidra till att förbättra besöksupplevelsen. Informationen som samlas in genom cookien sparas endast på Vizzits serverpark, belägen i Sverige, till vilken endast Vizzits personal har tillgång. Insamlad information delas inte med tredje part under några omständigheter. Besökarens IP-adress avidentifieras och går inte att spåra.

Cookiens namnTyp av cookieVaraktighet
_vizzitTredjepartscookie12 månader

För att stänga av alla kakor:

Om du inte önskar att webbplatser ska kunna sätta cookies till din dator så kan du stänga av detta i din webbläsares säkerhetsinställningar. Inga cookies kommer då lagras på din dator. Du kan på samma ställe även ställa in så att endast specifika webbplatser får eller inte får sätta cookies. Det finns även möjlighet att ställa in så att webbläsaren varnar varje gång en webbplats vill sätta en cookie.

Om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer: Varaktiga kakor är en fil som sparas på besökarens dator som ligger kvar tills varaktighetstiden går ut. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen. De försvinner tidigare om besökaren väljer att rensa bort kakor från webbläsaren. Sessionskakor lagras temporärt i besökarens dators minne under den tiden som besökaren är på webbplatsen. De försvinner när besökaren stänger sin webbläsare.

Behandling av personuppgifter

E-post och annan kontakt med Medlingsinstitutet behandlas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Medlingsinstitutet behandlar personuppgifter

Beställning av publikationer

Vid beställning av publikationer sparas adressuppgifter så länge att leveransen kan säkerställas.