Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Pandemin halverade löneökningstakten

Larmkonflikten avblåst

Vi finns på Youtube

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med juli 2020

Webbinarium om samhällsekonomi

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Löneskillnaden år 2019

Årsrapport för 2019

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54