Senaste nyheten

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med september 2019

Sjöbo Autoplåt tecknar avtal

Kalendarium

Diagram över reallöneökningen som varit positiv sedan mitten av 90-talet, trots lägre nominella löneökningar.

Löneutvecklingen till och med oktober

Bild på Postmuseum

Statistiksamråd

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Löneskillnaden år 2018

Löneutvecklingen i Sverige (endast PDF)

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54