Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter

Närbild på svenska sedlar

Lönerna ökar något snabbare

Två personer som skakar hand vid ett bord.

Nytt pilotavtal klart

Nytt uppdrag att analysera inkomster

Publikationer

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. maj 2022

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

Kalender

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. juni 2022

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. juli 2022