Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter

Piktogram som illustrerar strejk
Så många arbetsdagar förlorades 2023
Finska respektive svenska flaggan vajar på flaggstänger på en byggnad
Sverige fredligast i Norden
Irene Wennemo, Generaldirektör Medlingsinstitutet
Modellen klarade testet

Publikationer

Alt=""
Årsrapport för 2023
Alt=""
Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. november 2023

Kalender

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. december 2023
Ikon som visar ett stapeldiagram
Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. februari 2024