Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Årsrapporten för år 2019

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Svea Renewable Solar tecknar kollektivavtal

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med december 2019

Ingen statistik för löneutvecklingen presenteras i mars

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löneutvecklingen i Sverige

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54