Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter

Löneökningstakten har återhämtat sig efter pandemin

Närbild på 2 20-eurosedlar och en 50-eurosedel

Så ser löneutvecklingen ut i Europa och USA

Irene Wennemo

Regeringens ekonomiska politik vilar i händerna på partsmodellen

Publikationer

Löneutvecklingen t.o.m. juli 2022

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

Kalender

Konferens: Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. augusti 2022