Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Avtal om korttidsarbete kom snabbt på plats

Ny föreskrift om statistikinsamling

Ändrade öppettider

Kalendarium

Ingen statistik för löneutvecklingen presenteras i mars

Statistiksamråd

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Årsrapport för 2019

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54