Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter

Löneökningstakten tilltar, men reallönerna faller

Stridsåtgärderna i pilotkonflikten skjuts upp

Nytt uppdrag att analysera inkomster

Publikationer

Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2021

Årsrapport för 2021

Kalender

Seminarium: Löneskillnaden mellan kvinnor och män

Närbild på svenska sedlar

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. maj 2022