Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Produktiviteten förklaring till lägre löneökningar

Löneutvecklingen till och med oktober 2019

Kalendarium

Dekorativ bild, siffror

Löneutvecklingen till och med november 2019

Bild på entrén till Folkets Hus.

Presentation av årsrapporten

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Löneutvecklingen i Sverige

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54