Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter

Medlare utsedda i tvist om avtal för kabinpersonal
Piktogram som visar medling mellan fack och arbetsgivare
Medlingsinstitutets uppgifter vid krig eller krigsfara
Foto på Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo
Nordiska medlingsinstitut i fokus för OECD

Publikationer

Löneutvecklingen i Sverige t.o.m. februari 2024
Alt=""
Löneläget mars 2024

Kalender

Statistik: Löneutvecklingen t.o.m. mars 2024
Piktogram som illustrerar begreppet lön
Rapport: Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2023