Nyheter från Medlingsinstitutet

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen första halvåret 2021

Remissvar om trygghet och omställning

Medlingsinstitutet i sociala medier

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med juli 2021

Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Årsrapport för 2020

Löneskillnaden år 2020

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54