Vi söker en ny ansvarig för vår kommunikation

Nyheter från Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen första kvartalet 2021

Medlingsinstitutet i sociala medier

Larmföretag tecknar avtal

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med april 2021

Rapport om löneskillnad

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Årsrapport för 2020

Löneskillnaden år 2019

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54