Några siffror från arbetsmarknaden

Nyheter från Medlingsinstitutet

Blockad av fartyg

Avtal om korttidsarbete kom snabbt på plats

Ändrade öppettider

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Rapport om löneskillnad

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Kollektivavtalen och de lägsta lönerna

Årsrapport för 2019

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54