Nyheter från Medlingsinstitutet

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pandemins följder för ekonomi och lönebildning

Medlingsinstitutet i sociala medier

Kalendarium

Löneutvecklingen till och med september 2021

Statistiksamråd

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Ekonomi och lönebildning under pandemin

Löneskillnaden år 2020

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54