Nyheter från Medlingsinstitutet

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Löneutvecklingen till och med april 2021

Medlingsinstitutet i sociala medier

Kalendarium

Pengar. Dekorativ bild.

Löneutvecklingen till och med juni 2021

Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Våra publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Årsrapport för 2020

Löneskillnaden år 2020

Poträtt på Bosse Andersson

Presskontakt och webbredaktör

Bosse Andersson

Ställ mediefrågor till mig

Telefon: 08-545 292 43
Mobil: 073-533 01 54