Plats:
Auditoriet, Hilton Slussen, Guldgränd 3, Stockholm

Medverkande:
Ola Bergström, Industrins Ekonomiska Råd
Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv
Anna Freij, TMF & Grafiska företagen
Peter Hellberg, Unionen
Petter Hällberg, Medlingsinstitutet
Per Jansson, Riksbanken
Erica Sjölander, Facken inom industrin
Erik Spector, Teknikföretagen
Irene Wennemo, Medlingsinstitutet
Hanna Ågren, Konjunkturinstitutet

Inbjudan skickas ut i september.