Program:

Kl 9 Hur hanterar vi en inflationschock?

Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Lönebildningsrapporten för 2023

Hanna Ågren, enhetschef offentliga finanser, arbetsmarknad och prisbildning Konjunkturinstitutet

Penningpolitiken och lönebildningen

Jesper Hansson, avdelningschef avdelningen för penningpolitik Riksbanken

Industrins ekonomiska råds rapport inför 2023 års avtalsrörelse

Ola Bergström, professor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ordförande IER

Så ser löneutvecklingen ut i Sverige och internationellt

Petter Hällberg, nationalekonom Medlingsinstitutet

Kl 10.20 Kaffepaus

Kl 10.45 Paneldebatt om avtalsrörelsen 2023

Tommy Andersson, chef enheten för avtalsfrågor LO

Beata Hammarskiöld, expert arbetsgivarsamverkan Svenskt Näringsliv

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna Arbetsgivare

Tomas Undin, förhandlingschef Teknikföretagen

Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen

Moderator: Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet

Kl 11.30 Lunch

Folkets Hus, Stockhom

Barnhusgatan 12-14
Stockholm, Sverige
+ Google Map