En avtalsrörelse är en komplicerad process som kan verka svåröverskådlig. Det är lätt att förlora sig i mängden av avtal, förhandlingsspelet, taktiken och utspelen. Men egentligen handlar det om plånboksfrågor. Resultatet påverkar privatekonomin för miljoner svenskar.

En avtalsrörelse har inte ett bestämt startdatum och slutar inte heller vid en given tidpunkt. På arbetsmarknaden förhandlas och tecknas kollektivavtal hela tiden eftersom kollektivavtal gäller olika länge och inte nödvändigtvis ligger i fas med varandra.

Med en avtalsrörelse brukar man mena förhandlingarna om de kollektivavtal som löper ut ett visst år.