Under 2006 har medlingsväsendet firat 100 år. Det har resulterat i en jubileumsbok och en konferens. Tillsammans med Konjunkturinstitutet har vi hållit seminarier med arbetsmarknadens parter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen (baserade på Konjunkturinstitutets årliga rapport i ämnet). Vidare har parterna bjudits in till en särskild konferens inför avtalsrörelsen 2007. Vi har också ordnat ett journalistseminarium med samma tema.

Avtalsrörelsen 2006 omfattade endast en liten del av arbetsmarknaden, drygt 40 avtal för 54 000 arbetstagare. Eftersom de nya avtalen innehöll få ändringar jämfört med tidigare avtal har analyserna av avtalen, bl.a. om jämställdhet, fått ett mindre utrymme i årets rapport.