Rapporten tillkom efter ett uppdrag i regleringsbrevet.

Kartläggningen, som publicerades år 2015, finns inte i tryckt format utan går enbart att ladda ned.