Rapporten tillkom efter ett uppdrag i regleringsbrevet.