Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om kvinnors och mäns matchning på arbetsmarknaden.