• Lönerna förväntas ha ökat med 4,5 procent i mars 2024 jämfört med mars 2022. Det är inklusive en prognos på hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten på 4,2 procent.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin ökade med 4,1 procent i mars jämfört med året innan. Från och med april blir de avtalade löneökningarna något lägre.
  • Reallönerna steg med 2,3 procent jämfört med föregående år, exklusive effekter från ränteförändringar (KPIF). Inklusive ränteeffekter (KPI) steg reallönen med 0,4 procent. Det är första gången på två och ett halvt år med en positiv utveckling för reallönen inklusive effekter från ränteförändringar.  
  • Under det första kvartalet 2024 har genomsnittslönen ökat med 4,4 procent i hela ekonomin, 4,6 procent i privat sektor och 3,7 procent i offentlig sektor.