En av slutsatserna i rapporten är att variationerna i lön är större inom olika avtalsmodeller än mellan dem.