• Lönerna väntas ha ökat med 3 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat 1,9 procent i årstakt i juni. Det innebär en skillnad på 1,1 procentenheter mellan faktiska och avtalade löner under samma månad.
  • Konsumentpriserna i juni steg med 8,5 procent, exklusive boränteförändringar, vilket innebar att den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 5,5 procent jämfört med förra året. Räknas effekterna från boränteförändringar med minskade reallönen med 5,7 procent.