År 2009 var det tredje avtalsåret för avtalsperioden 2007–2009. Under 2009 fick ungefär 175 000 arbetstagare nya kollektivavtal. Av dessa arbetade 70 000 inom byggsektorn, 40 000 var anställda inom bankerna och 20 000 inom försäkringsbranschen. Resterande 45 000 fanns främst inom den privata tjänstesektorn.

Jämställdhetsfrågor ges en central plats i våra årsrapporter. Vi har i årets rapport utvecklat våra analyser i dessa frågor. Under året publicerade vi antologin ”Nio perspektiv på jämställdhet”. Frågor om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll uppmärksammades under året. Medlingsinstitutet gav ut en rapport om parternas syn på lönenormeringen med titeln ”Vem ska bestämma takten?”.