• Lönerna förväntas ha ökat med 4,2 procent i april 2024 jämfört med april 2023. Det är inklusive en prognos på hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten på 3,3 procent.
  • Osäkerheten om den definitiva ökningstakten i april är förhöjd. Vårens avtalsrörelse i den kommunala sektorn har lett till att en ovanligt hög andel av de utgående lönerna betalas ut retroaktivt. Dessutom är kollektivavtalet mellan Vårdförbundet och SKR, som löpte ut i mars, ännu inte omförhandlat.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin ökade med 3,6 procent i april jämfört med året innan. Från och med maj dämpas de avtalade löneökningarna till 3,3 procent.
  • Reallönerna steg med 1,9 procent jämfört med föregående år, exklusive effekter från ränteförändringar (KPIF). Inklusive ränteeffekter (KPI) steg reallönen med 0,3 procent.