Lönerna förväntas ha ökat med 4,2 procent i februari 2024 jämfört med februari 2022. Bedömningen baseras på en statistisk modell som förutser hur mycket retroaktiv lön som kommer att läggas till den preliminära ökningstakten på 4,1 procent.

Enligt Medlingsinstitutets bedömning ökade de centralt avtalade lönerna i hela ekonomin med 4,1 procent i februari jämfört med året innan.

I februari steg konsumentpriserna exklusive ränteförändringar (KPIF) med 2,5 procent. Därmed steg reallönerna med 1,7 procent jämfört med föregående år. Om man inkluderar ränteeffekterna i konsumentprisindex (KPI) var dock reallönerna 0,3 procent lägre.

I genomsnitt under de två månaderna januari och februari 2024 har lönerna ökat med i genomsnitt 4,3 procent i hela ekonomin, 4,6 procent i privat sektor och 3,7 procent i offentlig sektor.