Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den löneskillnadens orsaker: löneöknings- och struktureffekter.