Avtalsrörelsen 2004 omfattade större delen av den privata arbetsmarknaden och samtliga anställda i staten. Antalet medlingar har varit det största sedan Medlingsinstitutets start år 2000. Antalet utbrutna konflikter har varit jämförelsevis få. Informations- och samrådsverksamheten har varit omfattande. Utöver de konferenser som vi inbjuder parterna till, för utvärdering av årets avtalsförhandlingar, har vi tillsammans med Konjunkturinstitutet hållit seminarier om ”Lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningar” (baserade på KI:s årliga rapport med samma namn).