Konsumentpriserna steg i juli med 8 procent, exklusive boränteförändringar, vilket innebar att den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 5 procent jämfört med förra året. Räknas effekterna från boränteförändringar med minskade reallönen med 5,5 procent.