Rapporten visar att Sverige hör till de länder som kommit längst i återhämtningen och att krishanteringen skett på liklnande sätt i de jämförda länderna.