Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. När kvinnors och mäns löner år 2016 jämförs har kvinnor i genomsnitt 88 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 12 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med år 2015.

Variationen mellan olika sektorer är stor. Störst genomsnittlig löneskillnad finns inom landstingen, där löneskillnaden är 21,1 procent. Minst är löneskillnaden inom kommunerna där den är 3,4 procent.

Med hjälp av så kallad standardvägning går det att ta hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid. Efter en sådan vägning återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om samvariationen mellan arbetad tid och löneskillnad mellan kvinnor och män..