Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om samvariationen mellan arbetad tid och löneskillnad mellan kvinnor och män..

Ladda ned eller beställ rapporten här nedanför.