Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om hur förändringar av arbetskraftens sammansättning påverkar löneskillnaden.