Lugnet förklaras delvis av att bara ett mindre antal förhandlingar genomfördes på förbundsnivå. Totalt hade cirka 20 avtal, som omfattade 300 000 anställda, sin ordinarie utlöpningstidpunkt under 2021.

I årsrapporten kan man också bland annat läsa om att

Viktiga steg togs för att omvandla parternas LAS-överenskommelse till lag. LO bestämde sig för att ansluta sig till det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd.

När det gäller lönebildningen så verkar pandemin inte ha påverkat Sveriges konkurrenskraft i någon större utsträckning. 2021 avslutades dock med att de genomsnittliga konsumentpriserna ökade betydligt snabbare än de genomsnittliga lönerna. Den främsta förklaringen var mycket snabbt stigande energipriser. En annan orsak var att löneutvecklingen bromsade in som en följd av kollektivavtalens lönerevisionstidpunkter.

Tillströmningen av medlemmar i de fackliga organisationerna från pandemins inledning stannade av, men vid utgången av 2021 var antalet medlemmar högre än före pandemin.

En internationell jämförelse visar att när kvinnors sysselsättningsgrad ökar så ökar också löneskillnaden mellan kvinnor och män.