Rapporten finns inte i tryckt format utan går enbart att ladda ned.