Avtalsåret 2002 omfattade en begränsad del av arbetsmarknaden och antalet medlingar och konflikter har varit jämförelsevis få. Informations- och samrådsverksamheten har däremot varit omfattande. Utöver de konferenser vi inbjuder parterna till för utvärdering av årets avtalsförhandlingar har vi tillsammans med Konjunkturinstitutet arrangerat seminarier om ”Lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningar” (baserade på KI:s årliga rapport). Avtalsformernas utveckling har diskuterats i en rad seminarier med de avtalsslutande parterna.