Antologin innehåller bidrag från 12 författare med olika infallsvinklar på medling. Boken finns inte för nedladdning utan går endast att beställa.