En av Medlingsinstitutets uppgifter är att skriva en årlig rapport om bland annat lönebildning, jämställdhet, kollektivavtalsförhandlingar, konflikter och arbetsmarknadslagstiftning.

Detta är den 20:e rapporten sedan Medlingsinstitutet inrättades.

Cirka 500 avtal som omfattade cirka 3 miljoner arbetstagare löpte ut under året. På grund av utbrottet av covid-19-pandemin sköts förhandlingarna upp i mer än ett halvår. Trots stor press på parterna genomfördes förhandlingarna utan att några stridsåtgärder utlöstes.

Detta kan man läsa mer om i årsrapporten liksom att

  • Medlare tillsattes i åtta förbundsförhandlingar
  • Även på lokal nivå tillsattes medlare i 8 fall.
  • Införandet av ny modell för korttidsarbete gjorde att parterna på kort tid fick teckna ett stort antal avtal som möjliggjorde utnyttjande av korttidsarbetet.
  • Parterna förde också förhandlingar om trygghet och omställning som resulterade i ett huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. LO-förbunden Kommunal och IF Metall anslöt sig senare till det avtalet.
  • Världens ekonomier utvecklades sämre under 2020 än under något år efter andra världskriget med ett fall av global BNP med mer än 4 procent. På grund av sin struktur där till exempel turism spelar en mindre roll än i många andra länder klarade sig den svenska ekonomin jämförelsevis väl. Skillnaden mellan olika branscher var emellertid stor.

En jämförelse mellan skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller lön och arbetsinkomst visar att skillnaden minskar för båda. Skillnaden i arbetsinkomst minskar snabbare än skillnaden i lön eftersom kvinnor i genomsnitt ökat sin arbetstid.