Årets rapport, som bygger på data insamlade i september och november 2013, visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män år 2013 var 13,4 procent. Om man genom så kallad standardvägning tar hänsyn till skillnader i yrke, ålder utbildningsnivå, arbetstid och vilken del av arbetsmarknaden man är anställd i kvarstår en oförklarad löneskillnad på 5,8 procent.

Rapporten visar också att för hela arbetsmarknaden har både den ovägda och den standardvägda löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat såväl mellan 2012 och 2013 som under perioden 2005 till 2013. Löneskillnaderna analyseras också med hjälp av en så kallad regressionsanalys som visar att den viktigaste förklaringen till löneskillnad mellan könen är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika löneläge. Regressionsanalysen ger en löneskillnad på 5 procent.

I varje rapport om löneskillnader finns en fördjupningsdel som ger ytterligare kunskap om någon aspekt av ämnet. I årets fördjupningsdel, del 2, studeras mönstren kring hur man byter jobb inom och mellan sektorer. Det visar sig att lönerna ökade mer för dem som bytte jobb än för dem som stannade kvar hos sin arbetsgivare och att bland dem som bytte jobb ökade lönerna mer för kvinnor. Bland dem som bytt arbetsgivare har löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat. Bland dem som inte gjort det har skillnaden däremot ökat