Under år 2012 lämnades cirka 500 tecknade kollektivavtal om löner och anställningsvillkor in till Medlingsinstitutet. Det var med andra ord en stor avtalsrörelse och en majoritet av de anställda på svensk arbetsmarknad fick nya avtalsvillkor. Trots en hektisk vår när medlingar och varsel under några veckor kom tätt blir huvudintrycket ändå att lönebildningen fungerat väl.

Den stora frågan inför 2012 års avtalsrörelse var om lönenivåerna inom industrins avtal från december 2011 skulle fungera som märke för resten av arbetsmarknaden. Flera fackförbund, med Kommunal som den starkaste rösten, ifrågasatte industrinormen och menade att den cementerade ojämställda löner. Normen stod sig emellertid, men en grupp som fick mer än normen, eller märket, under år 2012 var lärarna. Vilken nivå deras avtal med Sveriges Kommuner och Landsting kommer att hamna på återstår att se då det är fyraårigt och det saknar bestämmelser om löneökningarnas storlek de båda sista åren.