.Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska. När kvinnors och mäns löner år 2015 jämförs har kvinnor i genomsnitt 87,5 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 12,5 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procent enheter jämfört med år 2014.

I rapportens fördjupningsdel studeras löneskillnader mellan nyexaminerade kvinnor och män och vilka förväntningar studenterna hade innan de tog examen. En studie av 41 högskoleutbildningar visar att för studenterna i cirka en tredjedel av utbildningarna finns en löneskillnad till kvinnornas nackdel efter examen.