Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om förväntad och faktisk lön bland nyexaminerade kvinnor och män.

Ladda ned eller beställ rapporten här nedanför.