Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om förändringar i utbildning och andelen kvinnliga chefer.

Ladda ned eller beställ rapporten här nedanför.