Ännu en gång visar Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män att skillnaden minskar. Ambitionen med rapporten är att berätta något av vad den officiella lönestatistiken säger om löner och löneskillnader, men också att visa olika sätt att beräkna och se på löne skillnaden.

I ett fördjupningskapitel i den här rapporten undersöker vi lön, lokala arbetsmarknader och pendling. Det förefaller som om män inte bara pendlar längre utan också verkar få större utdelning av pendlingen.