Avsikten med boken är att bidra till att hålla kunskaper och erfarenheter levande i en tid av generationsskifte bland arbetsmarknadens aktörer.

”En väl fungerande lönebildning kommer inte av sig själv. Jag hoppas att den här boken kan bidra till den insikten”, säger Medlingsinstitutets dåvarande generaldirektör Claes Stråth som intervjuas i boken.