Förhandlingarna 2003 omfattade en begränsad del av arbetsmarknaden och antalet medlingar och konflikter har varit jämförelsevis få. Informationsoch samrådsverksamheten har däremot varit omfattande. Utöver de konferenser som vi inbjuder parterna till, för utvärdering av årets avtalsförhandlingar, har vi tillsammans med Konjunkturinstitutet hållit seminarier om ”Lönebildningens samhällsekonomiska förutsättningar” (baserade på KI:s årliga rapport med samma namn).