• Lönerna väntas ha ökat med 2,9 procent i mars 2023 jämfört med samma månad 2022. Sedan de lokala lönerevisionerna förra våren har även den genomsnittliga löneökningstakten uppgått till 2,9 procent.
  • De centralt avtalade lönerna i hela ekonomin bedömdes ha ökat med 2 procent i årstakt i mars.
  • Den genomsnittliga reallönen per arbetad timme minskade med 5,1 procent jämfört med förra året. Beaktas effekterna från boränteförändringar minskade reallönen med 7,7 procent. Det är dämpade fall jämfört med utvecklingen i februari och beror på den lägre inflationen i mars.
  • Ett nytt kostnadsmärke inom industrin är på plats. Det kommer innebära avtalade löneökningar på ca 4 procent i flera delar av ekonomin och kan börja påverka kommande lönestatistik som avser utfallen för april och framåt.