En kartläggning av relativlöneförändringar mellan 2014 och 2017 med en analys ur jämställdhetsperspektiv. Gjord på uppdrag i regleringsbrevet.