Rapporten, som gjorts på regeringens uppdrag, presenterades i januari 2020.