Varje år innehåller rapporten en fördjupningsdel. Den här gången handlar den om löneskillnad bland nyexaminerade och om löneskillnad mellan kvinnor och män ur ett åldersperspektiv..