Rapporten visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2019 var löneskillnaden 9,9 procent, vilket alltså betyder att kvinnors genomsnittslön var 90,1 procent av männens genomsnittslön.

En viktig orsak till skillnaden är att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika yrken med olika löneläge. Rapporten visar att allt fler kvinnor arbetar i manligt dominerade yrken och allt fler män i kvinnligt dominerade yrken. Det kan vara starkt bidragande till att löneskillnaden minskar.

Rapporten belyser också hur coronapandemin kan komma att påverka genomsnittslöner och därmed löneskillnaden. Resultatet kan bli att löneskillnaden ökar.

Ett kapitel ägnas också åt lön och arbetad tid. Ett resultat är att det verkar finnas en heltidsnorm i yrken med högre löner.